Eilisessä Turun Sanomassa kerrotaan väitöskirjatutkimuksesta: "Sosiaaliset tavoitteet ennustavat nuorten käyttäytymistä, mikä taas ennustaa sosiaalista asemaa kaveriporukassa. Vaikuttamista tavoittelevat pyrkimykset merkitsevät aggressiivista käyttäytymistä ja samalla toveripiirissä torjutuksi tulemista. Läheisyyteen tähtäävät tavoitteet sitä vastoin olivat yhteydessä ystävälliseen ja avuliaaseen käyttäytymiseen ja kaverpiirissä hyväksytyksi tulemiseen."

Mielenkiintoinen havainto. Jos siis haluaa vaikuttaa muihin, saa varautua siihen, että tulee torjutuksi.