"Rakkausromaaneja on syytetty epärealistisuudesta, mutta kotimaisessa viihteessä sankarittarien haaveet näyttävät enimmäkseen olevan ihmisen kokoisia. Nainen kaipaa tasaveroista suhdetta mieheen, ei se minusta mikään mahdoton vaatimus ole. Hän kaipaa sellaista elämää, jossa voi toteuttaa itseään sekä työn että rakkauden kautta." Kirsti Ellilä, Parnasso 1/2006

"Myös moderni tai postmoderni - miten vain - ihminen kyselee elämänsä tarkoitusta. Sen voiman lähteitä. Suhdettaan kuolemaan. Kysymyksiä syyllisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kyllä hänkin etsii elämäänsä toivoa ja lohtua. Myöhäismodernin ihmisenkin syvimpiin tarpeisiin kuuluu tarve tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi ja itsekin rakastaa. Näissähän on olemassa valmis kosketuspinta kirkon sanoman ja tehtävän sekä tämän ja tulevan ajan ihmisten välillä." Arkkipiispa Jukka Paarma kirkolliskokouksessa 10.11.2005.

***

Lisäys: Naisteologien neuvottelupäivillä perjantaina arkkipiispa puhui (naisille) vain rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeesta ihmisen perustarpeena, mutta en muista sitä niin tarkkaan, että osaisin referoida.


***

Toinen lisäys: Äsken telkasta tuli naisen ohjaama ohjelma, jossa miehet keskustelivat miesten asemasta ja siitä, kuinka ahtaalla he ovat naisten vaatimusten edessä. He tuntuivat kaipaavan sitä, että saisi rauhassa olla hiljaa ja jurottaa - olla siis rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin on?