He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: "Mitä tämä oikein on?" Ap.t. 2:12


Helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle ja he puhuivat eri kielillä. Ihmiset eivät tienneet, mitä ajatella.


Epätietoisuus on epämiellyttävää. Huonokin uutinen tuntuu joskus helpotukselta, kun se vapauttaa epävarmuudesta.


Epätietoisuus vie voimia. Monet tekevät äkkinäisiä päätöksiä vain päästäkseen epävarmuudesta.


Epätietoisuus luo turvattomuutta. On paljon turvallisempaa, kun tietää jonkun asian varmaksi.


Helluntaiepistolassa jotkut selvisivät epävarmuudestaan sanomalla, että opetuslapset olivat juovuksissa. Toiset kuuntelivat Pietarin puheen: "Tästä saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." He tunsivat piston sydämessään ja antoivat kastaa itsensä. Syntyi kristillinen kirkko.


Saamme olla varmoja siitä, että syntimme annetaan anteeksi ja että Pyhä Henki johdattaa meitä eteenpäin. Tämä varmuus antaa rohkeutta ihmetellä elämää epätietoisena seuraavasta askeleesta.