He saivat toinen toisensa ja elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. Tai joku löysi äidinkaltaisen ihmisen joka hyväksyi hänet sellaisenaan, antoi itkeä sylissään itkemättömät itkut, ymmärsi, synnytti itseluottamuksen ja muutti elämän hyväksi. Tai löytyi vertaistukiryhmä, jossa muitten samankaltaisia kolhuja saaneiden kanssa jaettiin kokemuksia ja voimaannuttiin.  

Onni on löytää yhteys toiseen ihmiseen, tulla nähdyksi, kuulluksi ja kosketetuksi. Onni on samankaltaisuuden kokemus toisten kanssa, yhteenkuuluvuuden tunne: kumppani, perhe, ystävät, työyhteisö, harrastuspiiriläiset. En ole yksin tässä maailmassa, en ole ainoa kummallinen. 

Sitä katkerampi on kokemus ulkopuolisuudesta, erilaisuudesta ja hylätyksi tulemisesta, mitä suloisempi käsitys onnesta on ollut. Yhteisyyden ja johonkin kuulumisen haave ja ihanne saattavat kaatua. Itsensä toteuttaminen ja toisten miellyttäminen ajautuvat törmäyskurssille. Avioliitto ei toimikaan. Kaiken ymmärtävä äitihahmo ei osukaan oikeaan tulkinnoissaan. Toisten kokemuksissa on jotain samaa, ja jotain aivan erilaista kuin omissa. 

Entä jos onni ja rakkaus eivät perustuisikaan samankaltaisuuteen vaan erilaisuuteen, eivät yhteisyyteen vaan yksinäisyyteen? Jos ihmiset jaksaisivat seistä omien ajatustensa takana, vaikka eivät saisi kannustusta ja huomiota muilta? Jos toisessa kiinnostaisikin vieraus ja toisenlaisuus? 

Jotta senkin uhalla, ettei kelpaa vaan tulee heitetyksi ulos ihmisten seurasta, voisi ajatella omat ajatuksensa loppuun asti, tarvitaan tyhjä tila. Tila jossa ei arvoteta ajatuksia hyviksi tai huonoiksi tai pahoiksi, vaan jossa kaiken voi pukea sanoiksi pelkäämättä toisten reaktioita tai hakematta niille hyväksyntää. 

Ihminen luo käsityksen omasta itsestään siitä, miten muut häneen reagoivat. Jos kukaan ei reagoi, ihmisellä ei ole identiteettiä. 

"Saavuttaaksesi tyydytyksen kaikessa älä missään kaipaa sen löytämistä. Omistaaksesi kaiken, kaipaa ei-minkään omistamista. Saavuttaaksesi olemisen kaikkeuden, kaipaa olevasi ei-mitään. Saavuttaaksesi kaiken tiedon, kaipaa tietoa ei-mistään." Kaikki mitä kaivataan voi olla Jumala, mutta myös yhteys ihmisiin ja itseen. 

Kun ihmisellä ei ole käsitystä omasta itsestään tai tavoitteita itsensä ja toisten suhteen, hän on vapaa tekemään asioita, jotka eteen tulevat ja kohtaamaan ihmisiä joita hän tapaa. Tai olemaan tekemättä ja kohtaamatta. Kaikki on joka tapauksessa hyvin.