Antaa vain toisen olla mitä hän on.
Tai jos hän ei ole,
auttaa häntä tulemaan siksi joka hän on.